• Strategia anuală de achiziție publică pentru anul 2018 a Primăriei Comunei Ribița descarcă documentul
  • Programul anual al achizițiilor publice pentru proiectul ”Modernizare și dotare cămine culturale în satele Crișan, Ribița și Uibărești, comuna Ribița, județ Hunedoara descarcă documentul
  • Strategia anuală de achiziție publică pe anul 2017 a
    Primăriei Comunei Ribița (descarcă documentul)