STIMAȚI LOCUITORI AI COMUNEI RIBIȚA
Începând cu anul 2004, când m-ați ales ca primar, activitatea Primăriei Comunei Ribița, ca administrație publică locală, a fost orientată spre rezolvarea problemelor majore cu care se confrunta comunitatea noastră: aplicarea HCL, îndeplinirea obiectivelor stabilite în întâlnirile periodice cu dumneavoastră, în vederea creșterii calității vieții.

OBIECTIVE GENERALE PENTRU PERIOADA 2012-2016

Vă reamintesc cele mai importante obiective ale Primăriei Ribița îndeplinite în perioada 2012-2016, în satele aparținătoare comunei Ribița:

RIBIȚA:

 • Asfaltarea a 17 km de străzi și drumuri comunale
 • Pietruirea a 12 km de drumuri și străzi agricole
 • Îndiguirea pe o porţiune de 1 km a pârâului Ribiţa
 • Modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale Pr. Iosif Comșa Ribița
 • Aducerea de investitori și deschiderea unei farmacii, brutării, CAR, în clădirea Dispensarului uman din localitate
 • Construirea unui pod peste râul Ribița și îndiguirea unei porțiuni de 1,5 km
 • Modernizarea și extinderea iluminatului public
 • Sprijin financiar și materiale de construcții pentru Biserica Sf. Nicolae din Ribița, începerea lucrărilor de restaurare a picturilor, precum și construirea Casei Mortuare
 • Cumpărarea unei vechi gospodării în care a fost deschis un Muzeu al Satului-Lada de zestre
 • Ecologizarea Decantorului din satul Ribița
 • Modernizarea sediului Primăriei Ribița și dotarea cu utilaje, calculatoare, centrală termică, toalete
 • Înființarea unei societăți comerciale cu personal calificat, pentru prestări-servicii către populație
 • Modernizarea și extinderea rețelei de Internet Romtelecom, deschiderea Centrului Biblionet
 • Sprijinirea copiilor de la grădiniță și școală în toate activitățile școlare și extrașcolare
 • Servicii prompte și de calitate în cadrul primăriei, cu personal calificat
 • Introducerea Serviciului de Salubritate pentru colectarea gunoiului menajer, prin pubele personale și stradale
 • Reparații și deszăpeziri, pe străzile și drumurile comunale cu utilajele din dotare
 • Sprijinirea cetățenilor prin angajări la primărie  sau firmele private de pe teritoriul comunei, pe anumite perioade de timp
 • Reparații și dotări la Căminul Cultural
 • Alimentarea cu apă pentru satele Ribiţa şi Crişan

DUMBRAVA DE JOS:

 • Modernizarea și extinderea iluminatului public
 • Modernizarea și repararea școlii, instalarea unui microreleu pentru programele TVR
 • Reparații și întreținere la Căminul Cultural
 • Microbuz cu 17 locuri pentru transportul elevilor din sat la Școala Gimnazială Ribița
 • Asfaltarea drumului DC 114 Crişan- Dumbrava de Sus (fost DJ 760) pe o porţiune de 2 km.
 • Menținerea taxelor și impozitelor timp de câțiva ani la același nivel
 • Repararea și deschiderea unor drumuri de pământ care duc la proprietățile din zonele mai izolate: păduri, terenuri, anexe gospodărești
 • Construirea a 6 poduri peste Valea Juncului
 • Sprijinirea micilor comercianți pentru a deschide două magazine alimentare
 • Sprijin financiar și materiale, în fiecare an, pentru diverse lucrări la biserică și casa parohială
 • Sprijin financiar pentru Nedeia care se desfășoară în fiecare an de Sfânta Maria
 • Reparații și deszăpeziri pe străzile și drumul județean, cu utilaje din dotarea Primăriei Ribița
 • Construirea de stații noi pentru transportul în comun.
 • Construirea unui  cămin cultural nou, cu fonduri europene, prin GAL Zarand.

UIBĂREȘTI

 • Reparații și întreținere la Căminul Cultural
 • Reparații capitale și zugrăveli la clădirea fostei școli din sat
 • Modernizarea și extinderea iluminatului public
 • Construirea a 2 poduri peste Valea Uibăreștilor
 • Asfaltarea drumului comunal, pe o porțiune de 3 km
 • Construirea unei pensiuni turistice Între Ape, cu finalizarea şi deschiderea ei până la sfârşitul anului 2015.
 • Reparații și deszăpeziri pe drumul comunal, cu utilaje din dotarea primăriei
 • Sprijinirea cetățenilor prin închirieri cu utilajele primăriei, precum și cu materiale de construcție
 • Reparații și sprijin financiar pentru biserica din sat
 • Aducerea pubelelor pentru gunoiul menajer.

DUMBRAVA DE SUS

 • Reparații constând în acoperiș nou, zugrăveli, vopsitorie, gard nou și sprijin financiar pentru biserica din sat
 • Lucrări de reparații:acoperiș, zugrăveli interioare și exterioare, uși, geamuri, terasă și gard de împrejmuire pentru clădirea fostei școli din sat
 • Modernizarea și extinderea iluminatului public
 • Reparații și deszăpeziri pe străzile și drumul județean, cu utilajele din dotarea primăriei, precum și pe drumul comunal care asigură accesul în sat
 • Deschiderea și repararea drumurilor de acces la casele locuitorilor din sat, cu buldozerul închiriat de primărie.

RIBICIOARA

 • Lucrări de restaurare și reparații la Biserica Sfânta Cuvioasa Paraschiva, monument istoric, lucrări constând în restaurare pictură, instalație electrică, reparații acoperiș, paratrăznet, tencuieli.
 • Lucrări și ziduri de sprijin, pe Valea Ribicioarei
 • Întroducerea iluminatului public și schimbarea stâlpilor pentru iluminatul de medie tensiune
 • Întreținerea, în anumite perioade, a drumului forestier ce trece prin localitate, către comuna Bulzești.
 • Deszăpezirea cu utilajele primăriei, a drumului forestier aflat în administrarea Ocolului Silvic Baia de Criș.
 • Pietruirea și repararea drumului de pe Valea Mică, începând de la biserică, drum ce face legătura cu Dumbrava de Jos

CRIȘAN

 • Modernizarea și extinderea iluminatului public
 • Reparații și modernizări la Căminul Cultural “Viorel Brana”
 • Reparații și modernizări la Școala Primară „ Vlaicu Barna”
 • Construirea unui teren de sport sintetic la Șc. Primară Vlaicu Bârna
 • Sprijinirea cetățenilor cu materiale de construcție pentru haznale și bazine de decantare
 • Introducerea serviciului de salubritate pentru colectarea gunoiului menajer prin pubele personale și stradale
 • Sprijin financiar și materiale, în fiecare an, pentru diverse lucrări la biserica din sat și pentru schimbarea scaunelor
 • Construirea a trei poduri peste râul care trece prin sat
 • Sprijinirea cetățenilor în repararea drumurilor care duc la proprietățile lor-terenuri, pădure, anexe gospodărești
 • Asfaltarea și pietruirea drumului care duce la biserică și care face legătura cu Valea Brad
 • Asfaltarea unei porțiuni de 2,5 km din DJ760, în colaborare cu Consiliul Judetean Hunedoara
 • Începerea asfaltării pe toate străzile din sat, din luna mai 2012 și finalizarea lor în 2015
 • Modernizarea drumului care duce la Casa Memorială Vlaicu Bârna
 • Reparații și dotări la Casa Memorială Crișan și preluarea acesteia în proprietatea comunei Ribița
 • Sprijin financiar și organizatoric pentru organizarea în luna Octombrie a fiecărui an, a evenimentului Omagiu lui Crișan
 • Alimentarea cu apă pentru satele Ribiţa şi Crişan

PROIECTE PRIVIND TOATE LOCALITATILE COMUNEI

 • Menținerea taxelor și impozitelor  timp de câțiva ani la același nivel
 • Reparații și deszăpeziri pe străzile și drumul județean, cu utilaje din dotarea primăriei
 • Construirea de stații noi pentru transportul în comun
 • Microbuz cu 17 locuri pentru transportul elevilor din sat  la Șc. Gimn. Ribița
 • Sprijinirea cetățenilor din sat prin angajări la Primărie sau firmele private de pe teritoriul comunei pe anumite perioade de timp.
 • Pentru perioada iunie 2012-iunie 2016 ne-am propus în urma consultărilor cu dumneavoastră să realizăm alte obiective importante pentru comunitatea noastră locală:
 • Asfaltarea tuturor străzilor și drumurilor comunale, în toate satele comunei,  în lungime de 12 km – proiect început   în luna aprilie 2012, cu finalizare în noiembrie 2013.
 • Alimentare cu apă și canalizare în satele Ribița, Crișan și Uibărești, Ribicioara
 • Deschiderea unei pensiuni turistice în zona  Între Ape, Uibărești cu sprijinul primăriei și al unui investitor privat
 • Asfaltarea drumului judetean 760 pe porțiunea Crișan-Dumbrava de Jos-Dumbrava de Sus, cu sprijinul Consiliului Județean-lucrare începută în 2011, prin contractul cu SC Drupo SA Deva, cu finalizare în decembrie 2016.
 • Regularizarea și îndiguirea torenților (pâraielor) din satele comunei-proiect aflat în faza de avizare, cu începere din toamna anului 2012 și finalizare în 2016.
 • Pietruirea tuturor drumurilor spre casele cetățenilor, cu prioritate în satele Dumbrava de Jos, Dumbrava de Sus și Ribicioara
 • Declasificarea drumului forestier Ribicioara-Tomnatic și trecerea acestuia în administrarea Primăriei Ribița pentru a putea aloca fonduri pentru pietruirea și asfaltarea sa.
 • Modernizarea Căminului Cultural din Dumbrava de Jos-proiect depus spre avizare, cu finalizare în 2016.
 • Construirea unei clădiri în satul Ribicioara pentru diverse evenimente și întâlniri cu cetățenii
 • Continuarea îndiguirilor pe Valea Uibăreștilor, Valea Ribicioarei și Valea Juncului.
 • Înființarea unui Centru de Informare Turistică în satul Crișan-fosta Remiză PSI, care se va deschide în iulie
 • Sprijin material și financiar pentru bisericile din comună și Mănăstirea Ortodoxă Crișan
 • Sprijinirea școlilor din comună și a grădinițelor în toate acțiunile desfășurate de către elevi, educatori, profesori.
 • Sprijinirea cetățenilor cu probleme, în măsura posibilităților și a legilor în vigoare
 • Atragerea de investitori pentru a crea noi locuri de muncă pentru populația aptă să muncească
 • Modernizarea terenului de fotbal de la Ribița și reînființarea echipei de fotbal
 • Drumuri de legătură între comuna Ribița, comuna Blăjeni și comuna Bulzeștii de Sus.
 • Instalarea unor sisteme de supraveghere video, pentru prevenirea furturilor, depozitarea gunoaielor și pentru siguranța cetățenilor.
 • Modernizarea drumului şi îndiguirea pârâului care duce spre Casa Memorială “Vlaicu Bârna”.

  Vă aduc la cunoștință faptul că datorită conștiinciozității cu care în fiecare an vă plătiți la timp obligațiile ce le aveți prin taxe și impozite, gradul de încasare este cuprins între 90 – 100% pentru persoanele fizice. Sunteți cetățeni responsabili ai comunei Ribița și pentru acest lucru vă mulțumesc mult.
  Cu acest prilej vă doresc sănătate, fericire și speranțe mai bune pentru viitor, familiei dumneavoastră, celor dragi, tuturor locuitorilor comunei Ribița, din partea mea personal cât și a angajaților Primăriei Ribița.

 Cu respect și multă prețuire!
Primar, Faur Ioan